Fleur Groenendijk Foundation


Voor het stimuleren van Rotterdamse jongeren in hun culturele en kunstzinnige ontplooiing.
Sinds 1997 beoogt de Fleur Groenendijk Foundation (FGF) de culturele en kunstzinnige vorming van jongeren te stimuleren.

In aanvang werden voornamelijk individuele studenten in China en via United World Colleges ondersteund. Na verloop van tijd is gebleken dat de FGF ook dichter bij huis veel kan betekenen. Daarbij komt dat het resultaat van de ondersteuning beter zichtbaar is en de communicatie hieromtrent veel soepeler verloopt. Dit persoonlijke contact is iets waaraan het bestuur van de FGF grote waarde hecht. In het recente verleden is ondersteuning verleend aan onder meer literaire projecten, zoals de voordrachtavonden van Nur Literatur en de expositie van het tijdschrift BoekieBoekie. Maar ook individuele kunstenaars, zoals de performer Lucho Smit en beeldend kunstenaars Corné Quartel en Ann Pettersson hebben een bijdrage ontvangen om hun kunstenaarsschap verder uit te bouwen.

www.fleurgroenendijkfoundation.nl