Promotieprijs 2014

Promotieprijs voor één van de twaalf kunstenaars van Kairos Time in TENT

Op dit moment wordt het werk van de afgestudeerden aan de voortgezette opleiding beeldende kunst van het Piet Zwart Instituut/ Willem de Kooning Academie Rotterdam in TENT aan de Witte de Withstraat 50 in Rotterdam getoond in de show Kairos Time. De tentoonstelling loopt van 11 juli tot en met 17 augustus.

“Kairos Time bestaat uit het werk van twaalf internationale kunstenaars die Rotterdam als uitvalsbasis hebben. Hun werk is op uiteenlopende manieren poëtisch geladen en weerspiegelt een diversiteit aan benaderingen van het hedendaagse kunstenaarschap. De titel refereert aan een mogelijke gezamelijke noemer voor de kunstenaars en hun werk, die al dan niet geplaatst kan worden in de ruimtelijke, temporele, sociale en politieke contexten waar hun werk uit voortkomt. Kairos is, net als Kronos, een Oudgrieks woord voor ‘tijd’. Waar Kronos echter naar de chronologische, opeenvolgende tijd wijst, zinspeelt Kairos op het juiste ogenblik: hét moment om actie te ondernemen en kansen te grijpen (of te verliezen). Zo heeft Kairos een vanzelfsprekende invloed op de loop der dingen. Het is een tijdsverloop, een onbepaald moment waarop alles zomaar kan gebeuren en mogelijkheden werkelijkheid kunnen worden – wanneer (en als) ze opgemerkt worden. In deze context wordt Kairos Time begrepen als een ruimte van potentie die we aantreffen in dagelijkse situaties en omstandigheden, die de kunstenaar beoordeelt en al dan niet aanwendt in zijn of haar werk.”

Ieder jaar wordt er een prijs, de Promotieprijs, beschikbaar gesteld aan één van de meedingende kunstenaars. De prijs van € 2.500 heeft tot doel de culturele ontplooiing van de winnende kunstenaar te ontwikkelen en om het werk onder de aandacht van het publiek te brengen.

Dit jaar zal de jurering voor de Promotieprijs op 17 juli plaatsvinden. De winnende kunstenaar zal worden bekendgemaakt tijdens de finissage in augustus in TENT.

Collage expo 18 mei Koos Romeijn

Hier enkele foto’s van de expositie op 18 mei jl. De foto’s zijn gemaakt door  Koos Romeijn.

Collage expo 18 mei Willem van den Bosch

Hier enkele foto’s van de expositie op 18 mei jl. De foto’s zijn gemaakt door Willem van den Bosch.