Na Fleur, ontvangt ook Hans Vervat de K.P. van der Mandele Penning

Nadat vorig jaar Fleur Groenendijk de Penning mocht ontvangen wegens zijn bijdragen aan initiatieven in de regio Rotterdam naast zijn ondernemerschap, wensen wij ook de negende ontvanger hartelijke felicitaties. De jury van de Mr. K.P. van der Mandele Penning 9e editie heeft, alles afwegende, besloten de mr. K.P. van der Mandele Penning toe te kennen aan: de heer Hans Vervat.
 
De mr. K.P. van der Mandele Penning is 19 november 2018 voor de negende maal uitgereikt.
De 1e penning is toegekend aan de heer D. (Daan) J.M. Dura (13-06-2011)
De 2e penning is toegekend aan de heer C. (Coen) van Oostrom
De 3e penning is toegekend aan mevrouw A.(Anna) G.J. Gruisen
De 4e penning is toegekend aan de heer W. (Willem) van ’t Wout
De 5e penning is toegekend aan de heer F. (Frans) J. Lavooij
De 6e penning is toegekend aan de heer P. (Peter) Goedvolk
De 7e penning is toegekend aan de heer C. (Cees) de Bruin
De 8e penning is toegekend aan de heer F. (Fleur) Groenendijk
 
“… De initiatieven die Hans ondersteunt variëren in omvang, doel en looptijd, maar kenmerken zich dooreen bepaalde mate van urgentie. Dat laatste typeert Hans Vervat wellicht het meest. Met oog voor zijn omgeving steunt hij regelmatig en spontaan mensen en organisaties die wel een helpende hand kunnen gebruiken. Een betrokken, benaderbare, no nonsens ondernemer, die de jury om die redenen de mr. K.P. van der Mandele Penning toekent.” (Juryrapport-mr-KP-Vervat-2018).
 
 

Het Gezelschap nodigt u van harte uit bij de Willem de Kooning Academie

Willem de Kooning Academie: ma 4 februari 19.00 u

Ontvangst op 4 februari 2019, vanaf 19.00 uur
De Willem de Kooning Academie (WdKA) ontvangt Het Gezelschap op maandag 4 februari om ons kennis te laten maken met de Academie en de studenten: WdKA.life. (www.wdka.nl).
Graag aanmelden via een replay-mail of via info@hetgezelschaprotterdam.nl vóór 31 januari .
Het programma is als volgt:
19.00 uur: inloop met koffie / thee / fris in het Academiegebouw, ingang Wijnhaven 61.
19.15 uur: welkom namens de WdeKA door directeur Jeroen Chabot, met aansluitend een uitleg en update over de huidige structuur van het onderwijs;
20.00 uur: alumni / studenten aan het woord: studenten uit de drie practices stellen zich voor aan de hand van hun portfolio, de verwachtingen die zij hebben voor een beroepsmatige omgeving in de toekomst;
20.30 uur: ‘Vragen & Antwoorden’ vanuit Het Gezelschap aan de studenten / alumni over hun kijk op het onderwijs, beroep, toekomst & samenleving;
21.15 uur: afsluiting.
NB: om 18.00 uur is er gelegenheid, geheel facultatief en voor eigen rekening, een eenvoudige dagschotel te eten in het WdeKA-bedrijfsrestaurant. 

Directeur Jeroen Chabot en manager externe betrekkingen Myrna van de Water:

“Wij presenteren de Academie van nu, waarin Kunst & Design Onderwijs verbonden is met de wereld en de stad. Een bijzonder creatieve plek in Rotterdam waar studenten oplossingen ‘ontwerpen’ voor vraagstukken die branche overstijgend zijn. De samenleving staat voor vele uitdagingen zoals klimaatverandering, de opkomst van nieuwe economische machten, toenemende migratie, groeiende ongelijkheid, uitputting van natuurlijke hulpbronnen, disruptieve technologische innovaties en de opkomst van gemeenschappelijk bezit.
In het onderwijs van de Willem de Kooning Academie staan ook deze uitdagingen centraal in onze practices Autonomous, Social en Commercial. Wij bereiden toekomstige kunstenaars en ontwerpers voor op hun rol in de maatschappij, over hoe zij kennis en kunde zoals ‘complex problem solving’, ‘critical thinking’ en ‘creativity’* kunnen inzetten. Deze ontwikkelingen willen wij laten zien door Het Gezelschap te ontvangen waarbij Jeroen Chabot, directeur van de Academie, die onderwijsvisie toelicht en een aantal studenten presentaties zal geven.” 

 

 

Bedankt voor de bijdragen!

Als reactie op onze vorige nieuwsbrief hebben we meerdere bijdragen voor Het Gezelschap mogen ontvangen. Daarmee is de programmering voor 2019 zeker gesteld. Het G-team, bestaande uit Anja, Anna, Kees, Lou en Patricia gaat ‘aan den slag’ met het organiseren van boeiende avonden over  de (beeldende) kunst(en) in Rotterdam.
Hoewel Het Gezelschap geen juridische structuur heeft en dus ook geen kascommissie etc.: ‘penningmeester’ Patricia laat graag de ‘jaarcijfers’ over 2018 zien. Wie geïnteresseerd is, laat het weten via de mail.
Voor wie een vrijwillige bijdrage (altijd welkom) wil doen, het nummer is:NL46 ABNA 0523 220 448

met de volgende tenaamstelling:

ten name van PM Verweij, 
inzake ‘Gezelschap’.

Terugblik op Voorlinden

Op maandag 7 januari was Het Gezelschap in de ochtend te gast in Voorlinden voor het Klassiek Concert, met dank aan Lara Tjeerdema en Barbara Bos. Een van de leden van Het Gezelschap, Frans Dammers maakte daarbij bijgaande foto die we jullie niet willen onthouden.
Op de foto, naast Barbara Bos, de musici van die ochtend, het duo Portal Musik: Kanako Abe (piano) en in het midden Alfian Emir Adytia (cello). Emir was ook de componist van de Baby Sonata for Cello & Piano. Deze eigen compositie oogstte bijzonder veel waardering bij het publiek en werd door velen gezien als het hoogtepunt van de ochtend.
Aansluitend was er gelegenheid om de expositie over Armando te zien.