weBuildforKids

Onlangs heeft Fleur Groenendijk Venture Capital een bijdrage geleverd aan stichting weBuildforKids. Met deze bijdrage renoveert de stichting twee scholen in Senegal. Als dank hebben de kinderen een prachtige tekening gemaakt.

weBuildforKids staat voor:
Honderd Procent passie
Honderd Procent van uw giften worden lokaal besteed.
Honderd Procent van de overheadkosten betalen we zelf, ofwel; alle reis- en verblijfskosten zijn onze eigen rekening.
Honderd Procent inzet van ons als vriendengroep.
Honderd Procent voor de hulpbehoevende lokale gemeenschap.

Het Gezelschap 6 mei 2019

Karmijn-kunstenaars in Koopmanshuis op 6 mei  Het Koopmanshuis met zijn Rococotrap en plafond- en haardpartij schilderingen is open voor Het Gezelschap, op maandagavond 6 mei tussen 20.00 en 22.00 uur. Het meer dan drie eeuwen oude pand is het oudste pand van ‘Noord’ en een Rotterdams icoon dat ternauwernood aan de sloophamer wist te ontsnappen. 

Kunstenaarscollectief ‘Karmijn’ in de Salon

Het Gezelschap is van harte welkom om van het unieke culturele erfgoed aan de Rechter Rottekade nummer 407 te komen genieten. Extra bijzonder om te kijken want het Koopmanshuis, ook bekend onder de naam ‘Rotterdamse Salon’, is ingericht door Kunstenaarscollectief ‘Karmijn’, die de Salonnière Anja Berkelaar als curator lieten optreden! De huiselijke context laat de kunstwerken echt werken.

Het programma maandag 6 mei in de Rotterdamse Salon, Rechter Rottekade 407:

  • 20.00 uur Binnenkomst met koffie / thee
  • 20.30 uur Opening door Niels van der Vlist, directeur Stadsherstel Historisch Rotterdam
  • Toelichting op de keuzes door de curator, Anja Berkelaar (tevens G-teamlid)
  • Aanwezige kunstenaars van ‘Karmijn’ spreken bij hun werk
  • 21.15 uur Borrel
  • 22.00 uur Sluiting

In verband met de beperkte capaciteit van de ruimte graag uw aanmelding vóór 27 april a.s. via een replymail of via een mail aan: info@hetgezelschaprotterdam.nl
Wij sturen u dan tijdig een bevestiging of uw aanmelding ja / nee is gehonoreerd.

Karmijn-Kunstenaars 

De volgende kunstenaars verrassen de wanden en de bezoekers van de Rotterdamse Salon:
Marco Biemans, Michel Boelaarts, Eli Dijkers, Marcel Koeleman, Jan Sinke, Marcel Speet, Marco de Waal, Christy de Witt en Astrid Meijer (zie hieronder: ‘Peterocopters’)

Terugblik op 1 april

Er moesten zelfs stoelen worden bijgezet in de ruimte van de Kunstuitleen Rotterdam aan de Goudsesingel. Directeur Ellis van den Berg verzorgde samen met Sanne Hoogeveen (docent beeldende vorming, afgestudeerd aan de Willem de Kooning Academie) een bijzonder programma. Het ging niet alleen over datgene wat de Kunstuitleen als kerntaak ziet, maar ook over een project rond Kunst voor mensen met dementie. Sanne Hoogeveen nam Het Gezelschap mee in haar ervaringen met dit project, o.a. aan de hand van onderstaand schilderij.

foto: Frans Dammers

‘Je kunt blijven fantaseren’

In het februari nummer van het blad ‘Denkbeeld’ beschrijft Sanne Hoogeveen uitvoerig haar ervaringen in dit project praten over kunst met mensen met dementie. Een van de uitspraken bij een abstract schilderij: ‘Ik zie er juist een persoon in met een vogeltje op zijn schouder, maar dat kan ook aan mij liggen. Ik houd van vogels’. Een overdruk van het artikel is op aanvraag verkrijgbaar via sanne@kunstuitleenrotterdam.nl Zij is natuurlijk ook bereid geïnteresseerden die niet aanwezig konden zijn nadere informatie te geven.
Het Gezelschap bedankte bij monde van G-team lid Lou Verhage Sanne, Ellis en haar team voor de boeiende presentaties en de gastvrije ontvangst

foto: Frans Dammers

Gastvrije ontvangsten en vrijwillige bijdragen

Het Gezelschap is een los verband van geïnteresseerden in kunst en cultuur in Rotterdam: het kent geen juridische structuur, werkt zonder subsidies en kent geen kascommissie. In het blad Puntkomma #17 van Hugo Bongers staat een uitgebreidere beschrijving.
Vijf enthousiaste leden van het zogenoemde G-Team (zie hieronder) verzorgen het programma. Soms is de ontvangende partij heel genereus (met onze dank, zoals bij Van Waesberghe Grafisch bedrijf en de Kunstuitleen Rotterdam), soms betalen we een bescheiden bijdrage, als we vinden dat een (student-)kunstenaar of kleine organisatie onze borrel niet hoeft te betalen. Een enkele keer vragen we een eigen bijdrage van de bezoekende Gezelschappers. Bijvoorbeeld bij het Koffieconcert in Museum Voorlinden en dat zal ook het geval zijn op 3 juni wanneer we de Beeldentuin Ravesteyn in Heenvliet bezoeken.
G-Teamlid Patricia Verweij beheert de kas op een zorgvuldige & transparante manier. Deze kas wordt gevuld met vrijwillige bijdragen van leden van Het Gezelschap, waarvoor onze dank. Ons banknummer:

NL46 ABNA 0523 220 448
t.n.v. P M Verweij
inzake ‘Gezelschap’.


Anja Berkelaar – Anna Ramsair – Lou Verhage – Patricia Verweij – Kees Vrijdag 

Dakdorpen Collectief eerste FGF-kwartaalwinnaar 2019

Met veel plezier kondigt de FGF aan dat de winnaar van het eerste kwartaal van 2019 bekend is. Met een fantastisch plan heeft het Dakdorpen Collectief zich weten te onderscheiden van andere kwalitatief hoogwaardige aanvragen. Onderstaand licht het collectief toe hoe ze duurzaam het plan tot realisatie willen brengen.

Lees meer over het initiatief op fleurgroenendijkfoundation.nl