Ronald Motta

Ronald Motta studeerde vanaf 1983-1987 aan de Willem de Kooning academie voor beeldende kunsten te Rotterdam. Hier volgde hij de richting “Ruimtelijk en plastisch” onder leiding van o.a. H.Noorlander en G.Belzer. Vanaf medio 1990 is hij zich gaan specialiseren in het vervaardigen van bronzensculpturen. In die tijd was deze ambachtelijke toepassing bij zijn leeftijdsgenoten uit zwang geraakt. Dit heeft er toe geleid dat hij voornamelijk zelf zijn werk in brons is gaan gieten. Zijn werk is o.a. aangekocht door het CBK Rotterdam en diverse bedrijven en vele particulieren. Veel van deze werken zijn vervaardigd als unieka’s en zullen niet gereproduceerd worden. Het object blijft daardoor uniek.

In mijn autonome werk probeer ik als beeldtaal “humor en absurdisme” tot uitdrukking te brengen. Het werk krijgt hiermee vaak een surrealistische lading. De kenners kwalificeren deze beeldtaal met “Mottaisme” en herkennen mijn werk als typisch van mijn signatuur. Het werk heeft een ambachtelijke uitstraling zowel vanwege het materiaal gebruik dan wel door de toegepaste beeldtaal. Vanwege de thematiek en de specifieke uitvoering worden mijn objecten in een andere context gebracht en de ontstane zeggingskracht laat de beeldtaal in de omgeving waarin het object geplaatst wordt voor zichzelf spreken. Mijn werken zij veelal vervaardigd op het huiskamerformaat. Dit neemt niet weg dat diverse objecten zich ook goed lenen voor het monumentale formaat. Daarnaast werk in ook in opdracht. Hierin kan mijn beeldtaal terug gevonden worden afhankelijk van de wens van de opdrachtgever.