Expositie Herman Lamers 2020

De expositie van Herman begint steeds meer vorm aan te nemen met de plaatsing van het bootje in de vijver.

” Doel van mijn werk is de betrokkenheid van de toeschouwer direct of indirect bij het beeld en de ruimte te activeren. Door het werk een integraal deel van de ruimte te maken wordt de bezoeker onderdeel van die ruimte. De aspecten “tijd” en ” de aanwezigheid” zijn belangrijke conceptuele aspecten in mijn werk geworden.”