EXTRA PLAATSEN VOOR DE BIJEENKOMST VAN HET GEZELSCHAP OP 3 JUNI, 27 mei 2019

Extra plaatsen Beeldentuin 3 juni 2019
Dankzij de welwillende medewerking van de organisatie is het mogelijk een derde groep van Het Gezelschap te ontvangen op maandag 3 juni a.s. in de Beeldentuin Ravesteyn te Heenvliet, Korte Welleweg 1, 3218 AZ. Wij zijn hier te gast op deze speciale maandagavond vanaf 19.30 uur tot zonsondergang. Vanaf 20.00 uur zijn er groepsrondleidingen met deskundige gidsen van de organisatie. Zij zullen ook een toelichting geven over de tuin en de werkwijze van de zgn Beeldentuincommissie.

Als je je al hebt aangemeld door jouw bijdrage voor het aantal personen dat deelneemt te storten op onze bankrekening (zie hieronder) dan hoef je niet te doen en zien wij uit naar jouw komst. Wil je alsnog mee: maak jouw bijdrage zsm over naar onderstaand banknummer.
Betaald programma: aanmelden via storting.
Aangezien het hier een mooi en lovenswaardig particulier initiatief betreft (zonder winstoogmerk) vragen we voor de verandering een eigen bijdrage van de leden van Het Gezelschap van € 10.
Hierbij zijn inbegrepen”de entree, de rondleiding, een catalogus en een borrel aan het eind.
We vragen je vóór 30 mei a.s. € 10 (of bij aanmelding voor twee personen € 20) over te maken op bankrekening:

NL46 ABNA 0523 220 448
tnv P M Verweij
onder vermelding van ‘Beeldentuin’ en een emailadres waarop wij je kunnen bereiken.
Mochten de extra plaatsen vergeven zijn, dan krijg je tijdig voor 3 juni bericht op het door jou vermelde emailadres en wordt het betaalde bedrag teruggestort.